سیلیس گستر ملایر
سیلیس گستر ملایر
سیلیس گستر ملایر
سیلیس گستر ملایر
سیلیس گستر ملایر

فلدسپات

فلدسپاتها به سه گروه کلسیت , پتاسیک و سدیک تقسیم بندی می شوند.
فلدسپات (aAI2CSI2O8 ) فلدسپات نوعی کلسیت است و ( آلبیت به فرمول شیمیایی , آنورتیت به فرمول شیمیایی )
فلدسپاتها مهمترین کانیهای سنگی آذرین بشمارمی آیند .
فلدسپات نوع سدیک و پتاسیم فلدسپات به فرمول شیمیایی فلدسپات (NaAISi3O8 ) نوع پتاسیک آن است .

چند ریختیهای پتاسیم فلدسپات عبارتند از :

سانیدین , ارتوکلاز , میکروکلین و آدولاریا .
آنورتیت و آلبیت به این امتیاز که می توانند جانشین شوند و درساختمان کانی پلاژیوکلاز شرکت کنند میان فلدسپات سدیم ( آلبیت ) و فلدسپات پتاسیم جانشینی محدودی وجود دارد و فلدسپاتهای این سری به انواع آلکانی فلدسپاتها شهرت دارند.
ساختارفلدسپات همانند ساختارچند ریختیهای گوناگونSi04 وهمچنین AI04تشکیل شده است.ساختار فلدسپاتها رامی توان حالت پر شده ساختارهای Si02 از راه ورود A1 به شبکه چهاروجهی وهمزمان با آن جایگزین Na+ ( یا K+ یا ca2+ ) درحفره های موجود فرض کرد.هنگامی که فقط یک Si4+ به وسیله A13+ جانشین می شود ساختارمی تواند با ورود یک K+ یا یک an+ خنثی شود .
به همین دلیل ترتیب وقتی Si4+ توسط 1A3 + جانشین می شود , بار الکترواستاتیکی شبکه می تواند توسط یک کاتیون دو ظرفیتی مانند ac2+ موازنه شود . اینکه یک فلدسپات دمای بالای اولیه خاصی , ساختاردمای پایین تر ( منظم تر ) تبدیل می شود , تا حد زیادی تحت تاثیر آهنگ سرد شدن فرایند است.
میکروکلین در واقع مشخصه سنگهای عمیق وپگماتیتها ,ارتوکلاز مشخصه سنگهای نفوذی شکل یافته در دماهای حد واسط و ساندین مشخصه گدازه ای خروجی دما بالاست .
ساختارعمومی اعضاء سری پلاژیوکلاز بسیلر شبیه میکروکلین است .

جزئیات

  • نوع محصول : فلدسپات
  • قیمت:

سوالی دارید؟در واتس اپ از ما بپرسید

به کمک نیاز دارید؟ با ما در تماس باشید