سیلیس گستر ملایر
سیلیس گستر ملایر
سیلیس گستر ملایر
سیلیس گستر ملایر
سیلیس گستر ملایر

آهک

انواع آهک:

آهک از جمله مواردی است که کارایی آن از دوران باستان توسط بشر ساخته شده است واز آن در ساخت نواع بناها و برای انفصال محکم تر قطعات سنگ یا چوب به کار گرفته میشود. اگر سنگ آهک بیش از 95% وزنش کربنات کلسیم داشته باشد آهکی که از ان پخته میشود آهک پر مایه و هر گاه کربنات کلسیم کمتر از75% وزنش باشد آهکی که از پخت آن حاصل میشود کم مایه است وبه رنگ سفید می باشد.

کاربردهای آهک :

(اکسید کلسیم) در تولید سیمان , بیودیزل( در تولید سوخت زیستی به عنوان یک قلیا کاربرد دارد. )
صنایع پتروشیمیایی , کاغذ سازی , صنایع شیمیایی و …

جزئیات پروژه

به کمک نیاز دارید؟ با ما در تماس باشید